AKCIA

EXPEDÍCIA kameniva a lomového kameňa je:

Pondelok-Piatok od 6,00 do 19,00 hod.

IS-LOM s.r.o., Maglovec Dodávateľ drveného a lomového kameniva najvyšších akostných tried.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovakia
tel.: +421 51 74808 71, mob.tel.: +421 902 901 168, fax: +421 51 77659 05, email: islom@iske.skcolas