Lom Čierne Kľačany

 

Hornina: Andezit

Lom Čierne Kľačany

Vedúci lomu: Ing. Štefan Slivenský,  +421 911 146 726
e-mail: stefan.slivensky@iske.sk

Expedícia: +421 910 803 985

 

Poloha

5 km južne od Zlatých Moraviec, 31 km východne od Nitry

Fotogaléria