Lom Čierne Kľačany

 

Hornina: Andezit

Cenník kameniva 2018 – Čierne Kľačany
(platný od 01.08.2018)

Lom Čierne Kľačany

Vedúci lomu: Ing. Štefan Slivenský, Tel.:+421 911 494 882 (Telekom), +421 911 146 726 (Orange)
e-mail: stefan.slivensky@iske.sk

Expedícia: +421 911 949 765

Poloha

5 km južne od Zlatých Moraviec, 31 km východne od Nitry

Fotogaléria