Lom Čierne Kľačany

 

Rock: Andezyt

Lom Čierne Kľačany

Kierownik kamieniołomu: Ing. Štefan Slivenský, +421 911 146 726
e-mail: stefan.slivensky@iske.sk

Wyprawa: +421 910 803 985

Lokalizacja

5 km na południe od Zlaté Moravie, 31 km na wschód od Nitry

 

Galeria