Jakość

 

Firma IS-LOM s.r.o., Maglovec jest posiadaczem następujących certyfikatów:

ISO 9001:2015_EN
ISO 14001:2015_EN
ISO 45001:2018 EN

 

Produkty spełniają normy:

STN EN 12620 Kruszywa betonowe
STN EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i do powlekania dróg, lotnisk i innych obszarów transportu
STN EN 13139 Zaprawa do zaprawy murarskiej
STN EN 13242 Kruszywa do niestrukturalnych i hydraulicznie układanych w stos materiałów wykorzystywanych w budownictwie lądowym i drogownictwie
STN EN 13450 Kruszywa walcowane