Jakość

 

Firma IS-LOM s.r.o., Maglovec jest posiadaczem następujących certyfikatów:

EN ISO 9001: 2008
EN ISO 14001: 2004
BSI OHSAS 18001: 2007

Produkty spełniają normy:

STN EN 12620 Kruszywa betonowe
STN EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i do powlekania dróg, lotnisk i innych obszarów transportu
STN EN 13139 Zaprawa do zaprawy murarskiej
STN EN 13242 Kruszywa do niestrukturalnych i hydraulicznie układanych w stos materiałów wykorzystywanych w budownictwie lądowym i drogownictwie
STN EN 13450 Kruszywa walcowane