Kvalita

 

Spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec je držiteľom certifikátov:

ISO 9001:2015_SVK
ISO 14001:2015_SVK
ISO 45001:2018 SVK

 

Výrobky spĺňajú normy:

STN EN 12620 Kamenivo do betónu
STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
STN EN 13139 Kamenivo do malty
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko