Kvalita

 

Spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec je držiteľom certifikátov:

EN ISO 9001 : 2008
EN ISO 14001 : 2004
BSi OHSAS 18001 : 2007

Výrobky spĺňajú normy:

STN EN 12620 Kamenivo do betónu
STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
STN EN 13139 Kamenivo do malty
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko