Cenníky

 

EXPEDÍCIA OD 1.4.2016 je od 6,00 do 19,00 hod.

Cenník kameniva 2018 – Maglovec
(platný od 01.05.2018)

Vážení zákazníci, od 11.3.2013 je v lome Maglovec možné platiť platobnými kartami:

– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
– VISA
– VISA ELECTRON
– V PAY
– Diners Club International*

*Predajca je oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) za účelom overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.

Cenník kameniva 2018 – Čierne Kľačany
(platný od 01.08.2018)