Cenníky

 

 

Cenník Maglovec platný od 1.3. 2022

Vážení zákazníci, od 11.3.2013 je v lome Maglovec možné platiť platobnými kartami:

– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
– VISA
– VISA ELECTRON
– V PAY
– Diners Club International*

 

Cenník Čierne Kľačany platný od 1.3.2022

 

V lome nie je možné platiť platobnými kartami.

 

*Predajca je oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) za účelom overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.