Profil spoločnosti

 

Spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec je dynamickou spoločnosťou  založenou v roku 1995, ktorá dnes patrí k najväčším dodávateľom drveného kameniva v oblasti východného Slovenska.
Od svojho vzniku bola dcérskou spoločnosťou Inžinierskych stavieb, a.s. a od 5. 6. 2019 po zmene obchodného názvu tejto stavebnej spoločnosti sa stala dcérskou spoločnosťou firmy COLAS Slovakia, a.s.

Od roku 1998 prevádzkujeme dobývací priestor Vyšná Šebastová banskou činnosťou.

Vyťažený kameň z veľmi kvalitnej horniny  spracovávame na drvené kamenivo najvyšších akostných tried. Andezit spĺňa tie najprísnejšie kritériá pre použitie v stavebníctve.
V rokoch 2006 – 2007 prebehla komplexná rekonštrukcia výrobnej linky na výrobu „suchým spôsobom“. Dôvodom bolo nielen rozšírenie sortimentu a skvalitnenie pracovného prostredia, ale aj zvýšenie ochrany životného prostredia a okolitej krajiny.

Od roku 2018 prevádzkujeme aj dobývací priestor Čierne Kľačany južne od Zlatých Moraviec, kde tiež ťažíme andezit.

Kladieme dôraz na kvalitu našej produkcie a pružnosť poskytovaných služieb, aby sme vyhoveli rozličným potrebám svojich zákazníkov. Dodávame vysoko kvalitné kamenivo nielen veľkým stavebným firmám, ale aj stredným a malým staviteľom pre individuálnu výstavbu. K našim cieľom patrí presadenie sa aj na zahraničných trhoch.
V ťažbe a práci sme nadviazali na tradíciu predchádzajúcich prevádzkovateľov lomov a bohaté skúsenosti našich odborných pracovníkov, veď história ťažby v oblasti Vyšnej Šebastovej siaha až do 30. rokov minulého storočia.

Sme členom Slovenského združenia výrobcov kameniva.