Lom Maglovec

 

Andezit, ktorý sa spracúva na prírodné drvené kamenivo v širokej ponuke frakcií od 0-2 až po 0-300 a lomový kameň.

Výroba MSK v kameňolome Maglovec (PDF)

Technický list MSK (0_32 a 0_45) (PDF)

Lom Maglovec
080 06 Vyšná Šebastová 213

Telefón:
+421 902 901 168 – vedúci strediska Ing. Róbert Kredatus
+421 903 635 880 – manažér predaja Danka Ščavnická

Expedícia, váha:  +421 902 901 172

EXPEDÍCIA je otvorená:

Marec – December/ Pondelok-Piatok od 6,00 do 20,00 hod.

 

 

Fotogaléria